Navigace: Úřad|veřejná správa > Titulní stránka                
Začátek HTML stránky
Aktuální zpravodajství

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2015 na pozici "vedoucí(ho)oddělení majetku a komunálního hospodářství". Bližší informace o přihlášení do výběrového řízení, předpokladech a požadavcích na pracovní pozici naleznete v odkaze viz níže, nebo v sekci "volná pracovní místa".

15.01.2015
 | 
Zápis žáků do 1. tříd

Město Nový Jičín
vyhlašuje

Z Á P I S    Ž Á K Ů
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL


V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016.
Zápis se bude konat
ve čtvrtek 5. února 2015 od 14.00 do 18.00 hodin v novojičínských základních školách dle  školských obvodů - rozdělení obvodů a další informace (pdf, 509 kB).
  

08.01.2015
 | 

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2015 na pozici "referent(ka) veřejné správy na úseku vzdělávání". Bližší informace o přihlášení do výběrového řízení, předpokladech a požadavcích na pracovní pozici naleznete v odkaze viz níže, nebo v sekci "volná pracovní místa".

27.01.2015
 | 
Kvůli trvalému sněžení byli zaměstnanci novojičínských technických služeb v práci už od nedělních čtyř hodin. Museli uklidit téměř 130 kilometrů silnic a 110 kilometrů chodníků. Přestože sníh už nepadá, pracovní směna pro úklidové čety stále nekončí. Odváží se sníh, který nahrnuly pluhy na parkovací místa, čistí se autobusové zastávky a stále se zametají chodníky.
26.01.2015
 | 

Nový Jičín chce zakoupit další mobilní kameru a zajistit forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Chce tak docílit snížení pouliční kriminality a zajistit občanům větší bezpečí a ochranu majetku. Rozhodnutí města předcházela anketa mezi občany na internetových stránkách městské policie. Z šetření vyplynulo, že většina z 210 respondentů si přeje další rozšíření kamerového systému. Novojičínská radnice usiluje, aby na oba tyto projekty získala dotace z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra.
 

23.01.2015
 | 

Novojičínskou sportovní halu a krytý bazén letos čeká velká rekonstrukce. Předpokládané náklady na ni přesahují 92 milionů korun včetně DPH. Jde o nejvýznamnější investiční akci města pro rok 2015. Stavení práce, které zahrnují zejména celkovou rekonstrukci střechy, vzduchotechniky a zateplení zděných částí pláště, by měly začít v červnu a skončit v prosinci. Provoz venkovního bazénu bude v letní sezóně zachován.

23.01.2015
 | 
Nabídka pronájmu volných nebytových prostor - Skalky

Nabídka pronájmu volných nebytových prostor a části pozemku v areálu přírodního amfiteátru „Skalky“ v Novém Jičíně. Příloha s nabídkou (pdf, 580 kB).

23.01.2015
 | 

V Novém Jičíně bylo otevřeno středisko výchovné péče Změna. Zařízení pomáhá dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům zvládnout problémy ve škole i v rodině. Služba tohoto typu v regionu dlouhodobě scházela. Prostory pro diagnostickou, preventivně výchovnou, terapeutickou a poradenskou činnost poskytlo novojičínskému výchovnému ústavu, který zařízení provozuje, bezplatně město Nový Jičín. Středisko výchovné péče sídlí ve Slovanské ulici 3, telefonické kontakty jsou 556 764 933 nebo 556 764 931.

21.01.2015
 | 
Nabídková řízení na pronájem volných bytových jednotek

Přehled nabídkových řízení (pdf, 124 kB) na pronájem volných bytových jednotek za uvolněné nájemné:

  • 238 (pdf, 142 kB)
  • 244 (pdf, 141 kB)
  • 245 (pdf, 139 kB)
  • 246 (pdf, 140 kB)
19.01.2015
 | 
Nezapomeňte nahlásit svou akci do kalendária

Chcete, aby se vědělo o akcích, které plánuje váš sportovní oddíl, zájmový kroužek, škola, sdružení, kulturní zařízení, instituce či spolek? Zařaďte je do kalendária akcí Novojičínska pro rok 2015. Kalendárium slouží jako informátor o všech kulturních, sportovních a společenských událostech ve městě. V tištěné podobě bude k dispozici v návštěvnickém centru. Jeho elektronická verze bude vyvěšena na webových stránkách městského úřadu a informačního návštěvnického centra. A také na facebooku obou institucí. Informaci o názvu akce, termínu a místu jejího konání zašlete nejpozději do konce ledna Kateřině Švancerové na emailovou adresu: ksvancerova@novyjicin-town.cz

14.01.2015
 | 

Městský úřad Nový Jičín, odbor finanční, si jako správce místních poplatků dovoluje upozornit občany města na povinnost uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně za „komunální odpad“) na rok 2015 - viz: Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 a č. 4/2014 na internetových stránkách města Nový Jičín: www.novyjicin.cz.
Sazba poplatku pro poplatníka:
Pro rok 2015 zůstává roční výše poplatku nezměněna, tj. Kč 552,-/1 osobu a poplatek je splatný jednorázově do 31.3.2015  nebo ve dvou splátkách (v případě pololetní sazby), a to k 31.3.2015 a 30.9.2015 vždy ve výši 276,- Kč.
07.01.2015
 | 

Město Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2015. Radnice bude v příštím roce hospodařit s částkou přesahující 600 milionů korun. Z této sumy je více než třetina určena na investiční akce. V příjmové části rozpočtu by měly přibližně 75 milionů korun tvořit dotace. Nejvýznamnější investicí bude revitalizace sportovní haly a krytého bazénu za více než 90 milionů korun.

19.12.2014
 | 
1 | 2  »  


Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

turistické informační centrum

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Komunální odpad a psi za rok 2015

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Novojičínský expres 26. 1. 2015 Aktuálně z dění v Novém Jičíně 26. 1. 2015 Vlastivědný pracovník Stephan Weigel Bazén a sportovní halu letos čeká rekonstrukce Plavecký klub Nový Jičín a jeho úspěchy Bez komentáře - dětský karneval ZŠ Komenského 66 Videotext 24. 1. 2015 Novojičínský expres 23. 1. 2015 Aktuálně z dění v Novém Jičíně 23. 1. 2014 Stolní tenisté TJ Nový Jičín pracují i s mládeží
Nový Jičín:
               

Televize Polar

televize Polar                

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ