Začátek HTML stránky

Kamerový systém

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

Charakteristika :
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je efektivní účinek situační prevence ke zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany života, zdraví a majetku, potírání pouliční kriminality, ochraně veřejného pořádku a sledování dopravní situace na vytypovaných exponovaných místech města. Nelze v této oblasti pominout i psychologický dopad na potenciálního narušitele stanovených právních norem.

Jedná se o soubor zařízení, které umožňuje zachytit, přiblížit a zaznamenat chování osob, nebo stupeň ohrožení osob a majetku. Uvedený systém je nepřetržitě obsluhován strážníky Městské policie Nový Jičín (dále jen „MPNJ“), kteří mají potřebnou místní znalost a příslušnou kvalifikaci, důležitá fakta a získané informace se postupují dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušným orgánům. Systém MKDS a následné předání informace hlídkám MPNJ v terénu umožňuje velmi rychle reagovat na vzniklou situaci, zasáhnout a pomoci. Pořízení obrazového záznamu umožňuje i následnou analýzu události a slouží jako podpůrný důkazní materiál proti případnému pachateli protiprávního jednání.

V lokalitách, kde jsou kamery MKDS umístěny je provedeno umístění informativních tabulí a dále jsou informace o umístění jednotlivých kamer na webových stránkách města.

Očekávaný dopad:
Snížení pouliční kriminality, výrazné omezení narušování veřejného pořádku, zvýšení bezpečnosti občanů, ochrana majetku, zvýšení ukázněnosti a ohleduplnosti řidičů, záznamy ze zákroků a úkonů strážníků apod.Využití lze očekávat i v jiných oblastech např. u zjišťování požárů, poškozování veřejně prospěšných zařízení, životního prostředí. Zvýšení efektivity činnosti MPNJ v oblastech cíleného řešení přestupků v oblasti dopravy a veřejného pořádku v místech, kde jsou kamery umístěny.

Umístění kamer, sledované sektory, statistika kriminality:
Stanoviště MKDS je umístěno na služebně Městské policie Nový Jičín (na ulici Divadelní 8 v Novém Jičíně). Návrh jednotlivých míst a sledovaných lokalit pro umístění kamer MKDS byl proveden na základě vyhodnocení statistik Policie ČR dle výskytu aktuálního nápadu trestné činnosti a také na základě analýzy statistik MPNJ v oblasti přestupků. Společný návrh byl doporučen ke schválení komisí prevence kriminality. V průběhu existence MKDS bylo v několika případech umístění jednotlivých kamer změněno na základě opětovného vyhodnocení nápadu trestné činnosti (i přestupkové činnosti) a dalších faktorů.

Ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí občana:
MKDS obsluhují strážníci MPNJ. Případné podněty na neoprávněné zasahování do soukromí jsou zpětně vyhodnocovány.
MKDS je provozován v souladu s ustanovením § 24b zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Datum poslední aktualizace: 28.01.2011 10:18
Naposledy aktualizoval: Jaroslava Podžorná


Uživatel

  
               

Zasílání novinek

               


Turistické informační centrum Nový Jičín

turistické informační centrum                

Trhy na náměstí

Komunální odpad a psi za rok 2014

Zimní údržba

SMS InfoKanál města                

Strategický plán rozvoje města Nový Jičín

Vyhledávání

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Videotext 20. 4. 2014 Novojičínská nemocnice vyšetřuje sportovce Radnice v Novém Jičíně testuje nový městský rozhlas Stavba cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic začala Aktuálně z dění v Novém Jičíně 19. 4. 2014 Bez komentáře - novojičínská Noc bojovníků Novojičínský expres 18. 4. 2014 I Nový Jičín slaví Velikonoce Zdravotně postižení studenti roztančili další kolonu v Novém Jičíně Stavba Laudonovy expozice v Novém Jičíně je zahájena
Nový Jičín:
               

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

21.04.2014
Oblačno s deštěm
 16/20°C
 9/5°C
22.04.2014
Bouřka
 16/20°C
 9/5°C
23.04.2014
Bouřka
 20/24°C
 10/6°C
               

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ