Navigace: Úřad|veřejná správa > Titulní stránka                
Začátek HTML stránky
Aktuální zpravodajství
Veřejná zakázka

Město Nový Jičín zveřejňuje výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Zhotovení webových stránek města Nový Jičín www.novy-jicin.cz v Open Source redakčním systému včetně webhostingu". Případní zájemci si mohou podklady stáhnout zde:  

Výzva a Zadávací dokumentace (pdf, 3.58 MB), Smlouva o dílo (pdf, 5.72 MB).

21.07.2015
 | 
Výchovný ústav
střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Poděkování (doc, 2.05 MB) - Poděkování Městskému úřadu Nový Jičín za podporu při vytvoření Střediska výchovné péče na ul. Slovanské č. 3.

Prezentace (doc, 2.05 MB) - Úspěšný školní rok 2014/2015 z pohledu VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín

24.07.2015
 | 
Pozor na změnu v Komenského ulici

V polovině července byly v Komenského ulici zahájeny stavební práce. Změna dopravního režimu a nové přechody mají zvýšit bezpečnost dětí, které docházejí do zdejších škol. Už nyní je ulice Komenského ve směru od křižovatky se silnicí Msgr. Šrámka po ulici Hoblíkovu jednosměrná. Pozor na cyklisty, pro ty byl obousměrný provoz zachován. Při odbočení z Bezručovy ulice je silnice Komenského slepá. Dojedete pouze na křižovatku s ulicí Hoblíkovou, tam se musíte otočit a vrátit. Toto řešení má zajistit příjezd ke speciální škole a na parkoviště. Před budovami základních škol Komenského 66 a Komenského 68 budou zřízeny dva nové přechody pro chodce. Ty budou nasvětleny a doplněny zpomalovacími kovovými polštáři. Ve slepé části Žižkovy ulice, která je dělicí čárou mezi školami, bude zákaz vjezdu a místo pro přecházení. Zatím je doprava řízena přechodným značením, trvalé značky zde budou umístěny do začátku školního roku, kdy by měly být stavební práce hotovy.
17.07.2015
 | 

Zalejte strom či keř ve své ulici. S takovou prosbou se na občany obrací novojičínská radnice. Chce tak v době veder snížit riziko úhynu dřevin ve městě a zároveň do péče o životní prostředí více vtáhnout veřejnost. Dlouhodobé sucho likviduje stromy. Pracovníci odboru životního prostředí jich už museli letos nechat pokácet kvůli uschnutí na pět desítek.
17.07.2015
 | 
Nabídkové řízení MPZ 2842

Prodávaný majetek
pozemek parc č.573/2 (trvalý travní porost  o výměře 6261m2) v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Nový Jičín a k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Oznámení (pdf, 297 kB).

15.07.2015
 | 
Nabídkové řízení MPZ 2843

Prodávaný majetek
pozemek parc č.336/97 (trvalý travní porost  o výměře 7541m2), část (cca 1700m2) pozemku parc.č.337/18 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 11948m2) a pozemek parc.č.336/102 (orná půda o výměře 3171m2), vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Nový Jičín a k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Oznámení (pdf, 383 kB).

15.07.2015
 | 

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu. Leták (pdf, 517 kB).

15.07.2015
 | 
Služba Free Wi-Fi
Dnešním dnem byla na Masarykově náměstí spuštěna služba Free Wi-Fi

wifiObčané a návštěvníci města mají možnost připojení k internetu prostřednictvím nové Free WiFi sítě. Název sítě je Mesto_Novy_Jicin_NasNetORG_Free  Vysílací bod je umístěný na budově Staré pošty a bude pokrývat cca. 2/3 náměstí. I když je doba připojení omezená na 30 minut, věříme, že poskytnutá služba bude přínosem.
 

14.07.2015
 | 

V Novém Jičíně začne od srpna fungovat nová sociální služba - sociální rehabilitace. Ta bude pomáhat lidem s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením zařadit se do života. Tuto terénní práci bude provozovat Slezská diakonie a město její činnost podpoří více než sty tisíci korunami.
 

22.06.2015
 | 
Výluky veřejného osvětlení na Lamberku

V části Nového Jičína zvané Lamberk se rekonstruuje veřejné osvětlení. Tato akce navazuje na stavbu z loňského roku, kdy se začaly měnit lampy se sodíkovými výbojkami za  LED světelné zdroje. Nyní se mění 51 lamp v ulicích Štursova, U Rybníka, U Hřiště a Hluboká. Práce započaly 4. června 2015 a potrvají tři měsíce. Po tuto dobu bude v dané lokalitě pouliční osvětlení fungovat s výlukami. Děkujeme za pochopení. 

11.06.2015
 | 
Uzavírka Žilinské ulice
Z důvodu rekonstrukce mostů přes říčky Zrzávka a Jičínka na silnici č. III/4834 v Novém Jičíně – Žilině bude od 1.6.2015  do 30.11.2015 uzavřena pro veškerý silniční provoz  ulice Žilinská
Pro pěší bude zřízená provizorní lávka a vyznačena pěší stezka.  
Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením a vedena obousměrně po ulicích Revoluční, Zborovská,  Bezručova a Beskydská.
28.05.2015
 | 

Stejně jako v minulých letech přistoupil městský úřad ke koordinaci deratizace na území města  Nový Jičín.

Městský úřad Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce nebo správce budov, kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od 1. do 31. května a od 1. do 30. září 2015.

15.04.2015
 | 
1 | 2  »  


Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

banner Novojičínské léto 2015                
turistické informační centrum

logo Zdravé město                

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Komunální odpad a psi za rok 2015

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Aktuálně z dění v Novém Jičíně 31. 7. 2015 HK Nový Jičín vyhlíží sezónu 2015/2016 Novojičínský expres 27. 7. 2015 V Novém Jičíně bude fungovat sociální rehabilitace Novojičínský expres 24. 7. 2015 Sbírka pro ovdovělého strážníka dopadla skvěle Pozvánka na Jičínfest 2015 Cyklisté ze Straníka vyrazili NAKOLE DOKOLA Město pokračuje s letními brigádami pro studenty Městská knihovna zve děti na prázdninové čtvrtky
Nový Jičín:
               

Televize Polar

televize Polar                

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ